Particulierverschepen.nl

            Goudsesingel 8

            3011 KA Rotterdam

 

            085 - 8776153

            010 - 2066760

            06 - 82310896

            info@particulierverschepen.nl

   

                      

   
 

WELKOM  |  VERPAKKEN  |  TRANSPORT  |  DOUANE  |   VERZEKERING  |  CONTACT

   

 

Voor iedere verscheping vanuit Nederland naar een land buiten de EU, verzorgen wij de douaneafhandeling uitvoer.

Wij hebben hiervoor een aantal documenten van u nodig; deze levert u digitaal bij ons aan, per e-mail, in PDF- of WORD-format:

 

(1) Een duidelijke kopie van uw paspoort.

(2) Een paklijst/inventarislijst. Op dit document beschrijft u de inhoud van iedere verpakking, en vermeldt u de totale waarde van uw spullen.

(3) De ingevulde, geparafeerde en getekende ODV (douanemachtiging). Met dit document machtigt u onze declarant de douaneafhandeling

voor u te verzorgen. Dit document ontvangt u van ons, en wij vullen het al zoveel mogelijk voor u in.

 

Afhankelijk van het land van bestemming, kunnen wij meer documenten nodig hebben; natuurlijk informeren wij u daar dan over.

 

Wanneer u de EU verlaat, en u wilt van nieuw aangeschafte goederen de BTW terugvorderen, kunnen wij dit in de meeste gevallen ook verzorgen; vraag ons in voorkomende gevallen om advies.

 

In de meeste gevallen kunnen wij in het land van bestemming ook de douaneafhandeling invoer voor u verzorgen, via onze agent.

Mochten wij daarvoor extra documenten nodig hebben, informeren wij u daarover.

Er zijn echter landen (zoals Canada), waar het voor een particuliere verscheper verplicht is de douaneafhandeling zelf te regelen,

rechtstreeks via de douane; onze agenten op bestemming staan echter altijd klaar om te assisteren.

 

Wanneer u verscheept vanuit een land buiten de EU naar Nederland, verzorgen wij ook in het land van verzending de douaneafhandeling uitvoer,

via onze agent, tenzij lokale regelgeving dit onmogelijk maakt.

 

In Nederland verzorgen wij de douaneafhandeling invoer voor u.

Onder voorwaarden kunt u uw zending vrij van invoerrechten en accijnzen invoeren; deze voorwaarden vindt u hier.

In voorkomende gevallen hebben wij naast de 3 bovengenoemde documenten de volgende aanvullende documenten van u nodig:

 

(1) De ingevulde en getekende PVV (Particuliere Verklaring Verhuisgoederen). Dit document ontvangt u van ons.

(2) Een inschrijvingsbewijs van de basisadministratie van uw gemeente.

 

Wijkt uw situatie af van het bovenstaande (bijvoorbeeld, wanneer de eindbestemming van uw goederen een ander EU land dan Nederland is)

vraag ons dan om advies; in de meeste gevallen kunnen wij u helpen.

 

Wanneer u als particulier handelsgoederen / commerciŽle goederen exporteert / importeert, gelden afwijkende regels.

Vraag ons in voorkomende gevallen om advies.