Wij hebben een aantal papieren van u nodig, waarmee wij de douaneafhandeling in Rotterdam kunnen verzorgen. U levert de papieren digitaal bij ons aan, per e-mail, in PDF- of WORD-format. Een drietal documenten hebben wij altijd nodig:

1. Een douanemachtiging. Met dit document machtigt u onze declarant de douaneafhandeling voor u te verzorgen. Dit document ontvangt u van ons, en hoeft u alleen nog maar te paraferen en te tekenen.

2. Een paklijst. U noteert op deze lijst de inhoud van iedere verpakking. Ook vermeldt u de totaalwaarde van de zending.

3. Een duidelijke kopie van uw paspoort.

Afhankelijk van de bestemming, kunnen wij meer papieren nodig hebben. Natuurlijk informeren wij u daar dan over.