Na verscheping, en na ontvangst van uw betaling, mailen wij u de bill of lading. Dit is een belangrijk document, het is in feite uw eigendomsbewijs. Op bestemming heeft u (of de geadresseerde) het nodig om over de zending te kunnen beschikken. In de bill of lading wordt de zending beschreven, staat wie de verscheper en geadresseerde is, wanneer en met welk schip er verscheept is, en waar de zending afgeleverd gaat worden. Ook wordt er aangegeven wat u betaald heeft, en wat er eventueel op bestemming nog betaald moet worden. Ook vindt u er de contactgegevens van de afhandelingsagent op bestemming.

Raakt u de bill of lading dus niet kwijt!